Beneficjent

CRAZY FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

Zwiększenie konkurencyjności marki produktowej Crazy Fruits na rynkach zagranicznych w związku z udziałem w

Światowej Wystawie EXPO w Dubaju.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3

Celem projektu realizowanego w ramach 3.3.3 Go to Brand EXPO 2020 jest udział w targach wystawienniczych i gospodarczych misjach wyjazdowych na wybranych rynkach zagranicznych podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju oraz udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym, w celu promocji produktów marki Crazy Fruits oraz rozszerzenia działalności eksportowej Wnioskodawcy na ZEA i inne kraje Zatoki Perskiej

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki Crazy Fruits na rynkach zagranicznych oraz dalszego rozwoju działalności eksportowej i ekspansji zagranicznej firmy na nowe rynki.

Wartość projektu: 441 700 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 375 445 PLN