Loader
Beneficjent

CRAZY FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie konkurencyjności marki produktowej Crazy Fruits na rynkach zagranicznych w związku z udziałem w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3
Głównym celem projektu jest promocja produktów marki Crazy Fruits poprzez udział, w terminie do 30.09.2022 r., w
międzynarodowych targach i misjach gospodarczych na wybranych rynkach podczas Expo 2020 w Dubaju oraz udział w
Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki CRAZY FRUITS na rynkach zagranicznych oraz dalszy
rozwój działalności eksportowej i ekspansja zagraniczna firmy na nowe rynki.
Wartość projektu:
Wkład Funduszy Europejskich:
1
2
3

GET 10% OFF

Enter your email below to receive your discount